Falns 184 77 m³ | 4-axle Hopper wagon

Falns 85 m³ | 4-axle Hopper wagon

Falns 181 86,6 m³ | 4-axle Hopper wagon

Tadns 82 m³ | 4-axle hopper wagon (neu)

Tagnoos 898 90 m³ | 4-axle Hopper wagon

Tagnpps 95 m³ | 4-axle Hopper wagon

Tagnpps 130 m³ | 4-axle grain hopper wagon

Uagnpps 105 m³ | 4-axle Hopper wagon

IIA 90 m³ | 4-axle UK coal Hopper wagon

HOA 55 m³ | 4-axle UK aggregate Hopper wagon